Doelgroep
Onze doelgroep wordt gevormd door de grote en middelgrote organisaties in Nederland. 

Dat zijn in het algemeen organisaties met vraagstukken die op vele fronten uniek zijn, soms werkend met de nieuwste methoden en technologieën, soms juist niet. 

Complexe projecten waar soms grote belangen spelen. Waar niet alleen het uiteindelijke resultaat telt, maar waar ook veel belang wordt gehecht aan risicomanagement, beheersing, planning, budgettering en beveiliging,  

Uitdagingen die met oorspronkelijke ideeën moeten worden aangepakt. En daarbij worden hoge eisen gesteld aan de competenties, werkervaring en persoonlijke kwaliteiten van de professionals. 

Marktbewerking 
We streven er naar om alle aanvragen binnen ons werkgebied te ontvangen en zo, direct of indirect, iedere klant binnen onze doelgroep te kunnen bedienen. We publiceren dus zelf geen aanvragen.

Met het grote aantal profielen van professionals kunnen we vrijwel elke ontvangen aanvraag invullen.

Tegelijkertijd zorgt ons grote bereik voor een maximale plaatsingskans voor individuele professionals. 

Met onze unieke aanpak combineren we het vinden van de voor een opdracht meest geschikte professional met het zoeken naar mogelijkheden voor de inzet van alle bij ons bekende professionals. 

Netwerk
Grote organisaties hebben soms complexe inkoopprocessen die ze in een aantal gevallen onderbrengen bij gespecialiseerde brokers. In die gevallen werken we uiteraard via deze brokers. 

Het gaat ons uiteindelijk om de interessante en soms prestigieuze projecten van de "eindklant" waar onze professionals een goede bijdrage kunnen leveren.

Mede door de goede samenwerking met brokers en collegabedrijven bereiken we uiteindelijk direct of indirect vrijwel onze hele doelgroep.