Bedrijfsdoelstellingen
Onze bedrijfsdoelstellingen zijn continuïteit van onze dienstverlening, duurzame relaties met betrokkenen, maximalisering van de employability van professionals en plezier in wat we doen.

Bedrijfscultuur
Werken bij Infoprofs betekent de keuze voor een organisatie met een open structuur en een persoonlijke benadering. 

De basis voor onze werkwijze wordt gevormd door onze principes van openheid en wederkerigheid. Deze principes hebben geleid tot onze open inspraakprocedures, onze eerlijke contractvoorwaarden, onze open calculaties en onze evenwichtige bedrijfsregels. 

En dat heeft als vanzelf geleid tot het vertrouwen van opdrachtgevers, medewerkers en zelfstandig werkende professionals.

Historie
Op initiatief van een kleine groep professionals is Infoprofs in 1991 begonnen vanuit een visie dat er een evenwichtige benadering moet zijn voor de belangen van alle bij de bedrijfsvoering betrokken partijen. Dit “principe van wederkerigheid” vormt de basis voor alles wat we doen.

De voortdurende aandacht voor competentieontwikkeling gericht op de talenten en voorkeuren van iedere individuele medewerker vormen van oudsher de sleutel voor ons succes. 

Professionalisme
Onze professionals hebben regelmatig te maken met andere opdrachtgevers, managers, projectleiders en collega's. Een hoog aanpassingsvermogen voor nieuwe omgevingen draagt in een belangrijke mate bij aan het succes binnen de werkomgeving. 

Belangenbehartiging
Vanuit onze bedrijfsdoelstellingen streven we naar duurzame relaties met opdrachtgevers en professionals. Dat zorgt voor voortdurende aandacht voor de belangen van alle betrokken: opdrachtgevers moeten van mening zijn dat we "value for money" leveren terwijl onze professionals plezier moeten kunnen vinden in het niveau en de afwisseling van de opdrachten. 

Goed geregeld
Terwijl onze professionals op hun eigen wijze excelleren binnen de soms complexe opdrachten, zorgt het back-office voor een betrouwbare juridische, administratieve en financiële afwikkeling. Hier wordt er voor gezorgd dat aan alle wetten, regels en afspraken wordt voldaan (“compliance”). Veel aandacht voor het individu zorgt er voor dat alles soepel verloopt.