De regels
Het fundament onder het matchingsproces wordt gevormd door een uitgebreide en voortdurend met nieuwe termen gevoede rule-base. In deze rule-base staan nagenoeg alle in ons werkgebied voorkomende competenties met hun eventuele synoniemen.. Er zijn vele soorten competenties zoals Rol, Ervaring, Methode, Certificaat, Framework, Tool, Technologie, Branche, Organisatie, Domeinkennis, Vooropleiding, etc. 

Aan iedere competentie is een bepaald gewicht toegekend, dat is gerelateerd aan de benodigde inspanning om de competentie te verkrijgen. In de rule-base zijn ook de synergetische relaties tussen de competenties opgenomen. Met deze relaties wordt weergegeven in welke mate competenties elkaar versterken. Als voorbeeld: als je een rijbewijs hebt kun je chauffeur worden, maar als je ook verstand hebt van hoe een auto werkt ben je een betere chauffeur.

Tenslotte bevat de rule-base competentiegroepen, die aangeven welke competenties alleen van betekenis zijn als ze in combinatie met andere competenties voorkomen. 

De aanvragen
Iedere werkdag verwerken we een groot aantal aanvragen, zowel direct van opdrachtgevers als via collega-organisaties. Iedere aanvraag wordt door een geautomatiseerd algoritme geanalyseerd op de aanwezige competenties. Aan de hand van specifieke regels worden de knock-out criteria afgeleid. Zo ontstaat het zoekprofiel voor het matchingsproces.

De beschikbare profielen
Van iedere ingeschreven professional beschikken we over een of meer digitale CV’s, eventuele aanvullende documenten en de gegevens over de beschikbaarheid. Elke professional kan zich inschrijven door hun profiel en hun beschikbaarheidsgegevens te sturen naar match@infoprofs.nl. Vervangende profielen en nieuwe beschikbaarheidsdata worden ook hier naar toe worden gestuurd.

Het matchingsproces
Binnen het matchingsproces wordt ieder CV geconfronteerd met het zoekprofiel. Het matchalgoritme kent aan de hand van de rule-base gewichten toe aan overeenkomsten met het zoekprofiel, waarbij ook gekeken wordt naar de aanwezigheid van versterkende aanliggende competenties en het aantal keren en zelfs op welke plek in het CV een competentie voorkomt. Profielen die niet aan de knock-out criteria voldoen worden uit de resultaten weggelaten. De rest wordt in afdalende volgorde van het berekende gewicht aan de account-manager voor de betreffende aanvraag gepresenteerd. Bij een goede match met recente profielgegevens wordt altijd contact opgenomen met de betreffende professional.