Kennisontwikkeling 
Als professional heb je min of meer voortdurend behoefte aan informatie over nieuwe ontwikkelingen, de ervaringen die er mee in de praktijk worden opgedaan en het belang daarvan voor de uitdagingen van onze opdrachtgevers. Je wilt die informatie relatief vroeg hebben en kunnen omzetten naar kennis die bijdraagt aan je professionalisme. 

Kenniscirkels
Tegen de tijd dat nieuwe ontwikkelingen in een reguliere opleiding of in een boek zijn opgenomen, kun je meestal niet meer spreken over innovatieve kennis en draagt het ook minder bij aan jouw onderscheidend vermogen. 

Innovatieve kennis kun je bijvoorbeeld vergaren op seminars, tentoonstellingen en het internet. Daarnaast bieden onze kenniscirkels de mogelijkheid om je kennis te verbreden of verdiepen. Daarbij zoeken we gelijkgerichte professionals van binnen en buiten onze organisatie, een onderwerp of thema dat hen interesseert en een of meer deskundigen die er iets over kunnen vertellen. Jouw Competentie Coach kan je hier op allerlei wijzen bij ondersteunen, bijvoorbeeld door contact te leggen met andere professionals, met sprekers en door faciliteiten te regelen.