Contractvorm  Vast dienstverband  Vast dienstverband  Tijdelijk dienstverband  Tijdelijk dienstverband  Inhuur
 Opdrachtduur  Geen limiet  Geen limiet  Max 2 jaar  Max 2 jaar  n.v.t.
 DBA-risico  Geen  Geen  Geen  Geen  Ja
           
 Vast   Maandloon  Basisloon (€ 2040)  Maandloon  Basisloon (€ 2040)  Bij fixed-price
 Variabel  Nee  Maandbonus
 Nee  Maandbonus
 Maandnota
 Jaarbonus Ja Ja Ja Ja Nee
 13e maand Ja Nee Nee Nee Nee
      
 Dekking
 improductiviteit
 Volledig   Basisloon: volledig  
 Maandbonus: 70%
 voor 0  tot 2 maanden
 Niet gedekt  Niet gedekt.  n.v.t.
 Dekking
 ziekengeld
 Volledig
 Basisloon: volledig  
 Maandbonus: 70% 
 voor 0  tot 2 maanden
 Volledig  Alleen basisloon  n.v.t. 
      
 Pensioen  Optioneel  Optioneel
 Optioneel  Optioneel  n.v.t.
 Ongevallenverzekering Ja Ja  Ja  Ja  n.v.t.
           
 Betaald verlof / jaar  200 uur  160 uur  160 uur  160 uur  n.v.t.
      
 Mobiliteitsregeling Ja Ja Ja Ja Nee
 Onkostenregeling Ja Ja Ja Ja Nee
 Studieregeling  Ja  Ja  Alleen advies  Alleen advies  n.v.t.
 Toelichting 
 Contractvorm Een vast dienstverband kent uiteraard geen einddatum. Een tijdelijk dienstverband eindigt op de afgesproken  einddatum. Een  tijdelijk dienstverband mag maximaal twee  keer  worden verlengd tot een totaal maximum van  twee  jaar. Een  inhuurovereenkomst kent geen beperkingen voor de duur.

 Opdrachtduur De duur van de werkzaamheden wordt uiteraard vastgesteld door de opdrachtgever. Een tijdelijk dienstverband kan daarbij  de  mogelijkheden tot flexibiliteit beperken.

 DBA-risico Met de DBA-wetgeving legt de overheid beperkingen op aan de mogelijkheden voor inhuur. Kijk hier voor meer informatie.

  
 Vast Het maandloon en het basisloon wordt iedere maand betaald. Daarnaast geldt een extra maandloon als vakantiegeld in mei.

 Variabel  De maandbonus wordt iedere maand uitbetaald op basis van het aantal gewerkte uren in de voorafgaande maand. 

 Jaarbonus De jaarbonus wordt aan het begin van het jaar uitbetaald op basis van de bereikte omzet in het voorafgaande jaar.

 13e maand De 13e maand wordt in de maand november uitbetaald.

  
 Dekking  improductiviteit Tijdens een periode van improductiviteit worden het maandloon of het basisloon gewoon doorbetaald.
 De maandbonus wordt gedurende nul tot twee maanden doorbetaald op basis van 70% van de gemiddelde productiviteit in  de drie voorafgaande maanden.

 Dekking
 ziekengeld
 Bij ziekte wordt het maandloon of het basisloon zonder wachtdagen gewoon doorbetaald. Bij langdurige ziekte wordt dit  na  drie maanden verlaagd naar 70% van het maandloon respectievelijk basisloon.
 De maandbonus wordt gedurende nul tot twee maanden doorbetaald op basis van 70% van de gemiddelde productiviteit in  de drie voorafgaande maanden. 

  
 Pensioen Deelname aan de bedrijfspensioenregeling is optioneel. De uitgebreide regeling kent een oudedagspensioen, een  nabestaandenpensioen en een invaliditeitspensioen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor waarde-inbreng en  waardeoverdracht om pensioenversnippering te voorkomen. Zie hier voor meer informatie.

 Ongevallenverzekering Geeft een uitkering van twee jaarsalarissen bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens werktijd..

  
 Betaald verlof /jaar Verlofuren kunnen desgewenst worden bijgekocht of verkocht.

  
 Mobiliteitsregeling Er zijn mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van een lease-auto of voor een vergoeding voor het gebruik van een  privé-auto. Als alternatief worden de gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer vergoed.

 Onkostenregeling Indien van toepassing gelden netto onkostenvergoedingen voor representatie, internetgebruik en literatuur, 

 Studieregeling Op basis van een marktanalyse krijgt iedere professional periodiek persoonlijk advies over de mogelijkheden voor de  ontwikkeling  van  competenties. Bij een vast dienstverband worden de kosten voor de ontwikkeling van competenties  vergoed.