Employability 
De term Employability (letterlijk: "inzetbaarheid") slaat op jouw verdienvermogen als gevolg van de vraag in de markt naar specifieke ervaring, talenten en vaardigheden. Let wel: het gaat dus om de vraag in de gehele arbeidsmarkt. 

De hoogte van jouw employability bepaalt het gemak waarmee je een baan kunt vinden, de vrijheid om van werkgever te veranderen, de hoogte van jouw inkomen en andere personal benefits. Een hogere employability geeft je meer vrijheid, meer plezier in je werk en in het algemeen meer mogelijkheden voor een goede balans tussen werken en leven. 

Persoonlijke ontwikkeling
Voor veel competenties geldt dat de vraag daarnaar in de loop van de tijd afneemt. Dat is het logisch gevolg van ontwikkelingen en innovaties in de markt. Dat betekent dat je, alleen al om bij te blijven en je employability op peil te houden, jouw competenties moet (door-)ontwikkelen. 

Het ontwikkelen van employability kost moeite, geld en tijd. Hoeveel je daarin wilt en kunt investeren hangt vooral af van jezelf. Het helpt uiteraard veel als je jouw ontwikkeling richt op je aanleg, mogelijkheden en ambities. En natuurlijk is het van belang dat je competenties ontwikkelt waar vraag naar is. 

Persoonlijk ontwikkelplan
Management van de employability van professionals is van essentieel belang en daarom een van onze primaire bedrijfsdoelstellingen. 

Regelmatig beoordelen we voor een professional de aanwezige set van competenties en kijken we naar de wenselijkheid en mogelijkheden om competenties te verbeteren en/of nieuwe competenties te ontwikkelen. 

Met onze eigen medewerkers maken we hierover concrete afspraken en investeren we in de ontwikkeling van hun competenties. Daarbij kan het gaan om opleidingen maar ook om seminars, participatie in kenniscirkels, etc.