Detachering
Al meer dan 25 jaar voeren we opdrachten uit op het gebied van organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening voor grote en middelgrote organisaties. Wij zetten daarvoor zowel eigen medewerkers als externen in. 

Managed Services
Bij een aanbieding voor Managed Services werken we op basis van een service-level agreement, waarin alle door de opdrachtgever en door onszelf aangedragen aspecten zijn opgenomen. 

Contractmanagement
Voor een aantal relaties verzorgen we het contractmanagement en de correcte juridische, administratieve, fiscale en financiële afhandeling voor de inzet van externe professionals

Matching
Bij een aanvraag werken we met rollen  en we geven desgewenst advies bij de opstelling van het gewenste profiel.

Voor de invulling van een aanvraag beschikken we over meer dan 17.000 profielen van professionals, die als zelfstandige werken of bij ons of een van onze partners in dienst zijn.

Met behulp van geavanceerde, door ons zelf ontwikkelde, software "matchen" we deze profielen op basis van de benodigde competenties met de aanvragen.

De beste kandidaten worden benaderd voor een persoonlijke intake. De meest geschikte profielen worden vervolgens met motivatie en ervaringsoverzicht aan de opdrachtgever voorgelegd.

Rollen
Door de grote spreiding in de beschikbare competenties en ervaring kunnen we invulling geven aan een groot aantal verschillende rollen: 
 • Management Consultant 
 • Business Consultant 
 • Business Analist 
 • IT Manager 
 • Enterprise Architect 
 • Infrastructuur Architect 
 • Information Architect 
 • Solution Architect 
 • Applicatie Beheerder 
 • Service Delivery Manager 
 • Operations Manager 
 • Project Manager 
 • Software Ontwikkelaar 
 • Software Tester 
 • Technisch Beheerder 
 • Network Administrator 
 • Database Administrator 
 • Systeembeheerder 
 • IT Auditor