DBA wetgeving
Vanaf 1-5-2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties van kracht geworden. Deze wet heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen bij werksituaties waarin er sprake zou kunnen zijn van oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid om mensen in te huren, hetgeen o.a. van belang is voor de verplichtingen voor de inhouding van loonbelasting en premies. 

Fictieve arbeidsrelatie
De overheid heeft aangegeven dat inhuur van medewerkers niet is toegestaan als er sprake is van een fictieve arbeidsrelatie. Het is echter niet duidelijk wanneer er wel en niet sprake is van een fictieve arbeidsrelatie. Dat moet in de praktijk dus (achteraf) beoordeeld worden en dat geeft alle betrokkenen onzekerheid. In een aantal gevallen hebben opdrachtgevers hierom besloten in het geheel geen ZZP-ers meer in te huren. 

Aspecten die bijdragen aan het vermoeden van een fictieve arbeidsrelatie zijn:
-    de activiteiten behoren tot de "core-business" van de opdrachtgever (bijvoorbeeld een schildersbedrijf dat een schilder inhuurt)
-    de opdracht heeft geen duidelijke omschrijving of einde
-    de professional werkt in een team van professionals met min of meer dezelfde vaardigheden aan een gezamenlijke opdracht
-    de professional ontvangt van de opdrachtgever instructies over hoe het werk moet worden uitgevoerd

Aspecten die niet bijdragen aan het vermoeden van een fictieve arbeidsrelatie zijn:
-    de professional kan een vervanger sturen (ook als voor de keuze van de vervanger instemming van de opdrachtgever nodig is)
-    de professional moet het werk op locatie bij de opdrachtgever uitvoeren
-    de opdrachtgever heeft in werkinstructies alleen aan wat en wanneer iets moet gebeuren (en niet hoe dat moet)
-    de professional kan zelf bepalen hoe het beoogde doel van het werk bereikt wordt

Goedgekeurde overeenkomsten
De belastingdienst heeft een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd die van toepassing zijn op werkzaamheden die niet gezien worden als een fictieve arbeidsrelatie. Daarnaast kan een onderneming overeenkomsten ter beoordeling aan de belastingdienst voorleggen. Infoprofs werkt met door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. 

Controledossier
Vóór de aanvang van de werkzaamheden (meestal al bij de aanvraag) stellen we vast of de werkzaamheden als een risico in het kader van de DBA-wetgeving moet worden beschouwd. Zo nodig overleggen we over specifieke details vooraf met de Opdrachtgever. Als er aan alle voorwaarden wordt voldaan en goedgekeurde overeenkomsten worden gebruikt zijn de Opdrachtgever en de Professional in principe gevrijwaard van de fiscale risico’s. 

Om dat zeker te stellen wordt er bij aanvang van de werkzaamheden door Infoprofs een controledossier gevormd. Tijdens de werkzaamheden controleert Infoprofs periodiek of er nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan en zorgt voor de opbouw van het dossier voor de controle achteraf. 

Dienstverband als alternatief
Wanneer er wel en niet sprake is van een fictieve arbeidsrelatie is niet duidelijk. Aangezien de handhaving van de wet pas achteraf door controle plaatsvindt, betekent dit een potentieel risico voor de opdrachtgevers en professionals. Is het niet mogelijk om volgens de DBA wetgeving als zelfstandige de werkzaamheden uit te voeren dan biedt Infoprofs de professional een vast of tijdelijk dienstverband aan met aantrekkelijke voorwaarden.

UPDATE !!!
De Staatssecretaris gaat de Wet DBA voorlopig niet handhaven en gaat terug naar de tekentafel. Zo hoopt hij de onzekerheid in de markt weg te nemen en opdrachtgevers ertoe te brengen weer zzp’ers in te huren. De gevolgen voor de noodzaak voor het gebruik van goedgekeurde overeenkomsten is echter niet duidelijk.