Strategie

Visie
Moderne organisaties hebben een groeiende behoefte aan wendbaarheid, waarbij de bedrijfsvoering ad hoc kan worden aangepast aan veranderde omstandigheden.

Dat vormt een trend waarbij vaste functiestructuren worden vervangen door een meer projectmatige werkwijze. Daarbinnen is steeds minder ruimte voor traditioneel gedefinieerde statische functies en duurzame werkrelaties.

Dat is bij uitstek de wereld van de moderne kenniswerkers, die als professional van project naar project en van opdrachtgever naar opdrachtgever gaan. Competenties worden daarbij gebruikt als de omstandigheden daar aanleiding voor geven.De succesvolle exploitatie van competenties is vooral een individuele prestatie van de professional zelf.

Aanpak
Infoprofs stelt de belangen van de professionals centraal. Om die reden zijn we ooit begonnen en dat is nog steeds zo. Infoprofs heeft daarvoor een unieke aanpak, die goed aansluit bij de dynamiek van de markt.

Doordat we met ons geavanceerde matchingsproces bij elke aanvraag de beste professional vinden, leveren we een hoogwaardige dienstverlening naar opdrachtgevers en zorgen we voor de optimalisatie van de productiviteit van professionals.

Bovendien hebben we een breed palet aan mogelijkheden voor de werkrelaties met professionals, waarmee precies kan worden aangesloten op de behoeftes van de individuele professional. Daarbij gaat het met name om de mogelijke duur van opdrachten, inkomensgarantie bij improductiviteit en investeringen in de employability van de professional.